Xerula

Xerula est un genre de champignons basidiomycètes de la famille des Physalacriaceae qui a notamment comme caractéristiques un long pied fin et des spores blanches.

Espèces

 • Xerula americana
 • Xerula amygdaliformis
 • Xerula asprata
 • Xerula aureocystidiata
 • Xerula australis
 • Xerula caussei
 • Xerula chiangmaiae
 • Xerula chrysopepla (voir Cyptotrama chrysopeplum)
 • Xerula fraudulenta
 • Xerula furfuracea
 • Xerula globospora
 • Xerula hispida
 • Xerula hongoi
 • Xerula hygrophoroides
 • Xerula incognita
 • Xerula japonica
 • Xerula kuehneri
 • Xerula limonispora
 • Xerula longipes
 • Xerula macracantha (voir Dactylosporina macracantha)
 • Xerula mediterranea
 • Xerula megalospora
 • Xerula melanotricha (voir Oudemansiella melanotricha)
 • Xerula nigra (voir X. caussei)
 • Xerula oreina
 • Xerula orientalis
 • Xerula pilosa (voir X. setulosa)
 • Xerula pseudoradicata
 • Xerula pudens
 • Xerula radicata
 • Xerula raphanipes
 • Xerula renati
 • Xerula rubrobrunnescens
 • Xerula rugosoceps
 • Xerula setulosa
 • Xerula sinopudens
 • Xerula steffenii (voir Dactylosporina steffenii)
 • Xerula subnigra
 • Xerula verruculosa (voir Cyptotrama verruculosum)
 • Xerula vinocontusa
 • Xerula xeruloides